Liên hệ

LỒNG CÔNG NGHIỆP MƯỜI LƯỢNG

Địa chỉ

Đội 8 - Thôn Kiến Xá - Nguyên Xá - Vũ Thư - Thái Bình

Số điện thoại

0968.521.936